Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

198717.08.2017


  "̳ 2017"

"̳ 2017"

38 18-  60 


31.07.2017

 ʳ

 "̳ 2017"

"̳ 2017"

, "Miss Xtreme Games"  20 


12.07.2017

 ʳ

  "̳ 2017"

"̳ 2017"

13 BACKSTAGE POOL PARTY with Miss Ukraine  69 


19.06.2017

 ʳ

 ʳ   "̳ "

ʳ "̳ "

18 27  29 


 

15.05.2017


13.05.2017


Գ "̳ 2017":

Գ "̳ 2017":

Simone Perele, Hellenski by Ema Klein  28 


27.04.2017

 ʳ

 "̳ "

"̳ "

"17" " "  21 


25.04.2017


26.02.2017


 "̳ 2017"

"̳ 2017"

Գ Europa-Park  46 


26.02.2017


 "̳ 2017"

"̳ 2017"

Գ  40