Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

1982


1986


1993

ͳ ʳ

18.10.2017


 -

-

"̳ 2017" "Miss World 2017", - "Miss International 2017", ̳ - "Miss Earth 2017"  28 


12.09.2017


   "̳ 2017"

"̳ 2017"

24  67 


24.08.2017


Գ "̳  2017"

Գ "̳ 2017"

Fairmont Grand Hotel  38 


22.08.2017


 "̳ 2017"

"̳ 2017"

pre-after-party HANGOVER  22 


17.08.2017


  "̳ 2017"

"̳ 2017"

38 18-  60 


31.07.2017

 ʳ

 "̳ 2017"

"̳ 2017"

, "Miss Xtreme Games"  20 


12.07.2017

 ʳ

  "̳ 2017"

"̳ 2017"

13 BACKSTAGE POOL PARTY with Miss Ukraine  69 


19.06.2017

 ʳ

 ʳ   "̳ "

ʳ "̳ "

18 27  29 


 

15.05.2017


13.05.2017


Գ "̳ 2017":

Գ "̳ 2017":

Simone Perele, Hellenski by Ema Klein  28