"Fashion People Awards 2016"

"Fashion People Awards 2016"

Photoreport / DoubleTree by Hilton Hotel Moscow — Marina


 Moscow
Russia

"Fashion People Awards 2016" (person: Sergey Zverev)

Alexandre Vassiliev and Elena Letuchaya. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Alexandre Vassiliev and Elena Letuchaya"Fashion People Awards 2016" (looks: black dress, black belt)
"Fashion People Awards 2016" (looks: , sky blue pumps)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
Loya. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Loya

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
Valeriya. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Valeriya

"Fashion People Awards 2016" (looks: black evening dress)
Bella Potemkina. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Bella Potemkina

"Fashion People Awards 2016" (person: Loya)
"Fashion People Awards 2016" (looks: grey top, brown trousers)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (person: Vitaliy Abdulov)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
Iosif Prigozhin. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Iosif Prigozhin

Diana Arbenina. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Diana Arbenina

Bella Potemkina. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Bella Potemkina

"Fashion People Awards 2016"
Yulia Baranovskaya and Vyacheslav Manucharov. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Yulia Baranovskaya and Vyacheslav Manucharov

Slava. "Fashion People Awards 2016" (looks: red blouse, black belt)

In the photo: Slava

"Fashion People Awards 2016" (looks: , black t-shirt, black dress; person: Olga Orlova)
Nikolay Baskov and Sofi Kalcheva. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Nikolay Baskov and Sofi Kalcheva

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (looks: blue blazer, blue blazer; person: Denis Klyaver)
Ekaterina Melnik. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Ekaterina Melnik

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (person: Sergey Zverev)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (looks: black dress)
"Fashion People Awards 2016" (person: Mot)
"Fashion People Awards 2016" (person: Anna Kalashnikova)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
Katya Lel. "Fashion People Awards 2016" (looks: black vest, blue blouse)

In the photo: Katya Lel

Tatiana Volosozhar and Maxim Trankov. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Tatiana Volosozhar and Maxim Trankov

Ekaterina Odintsova. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Ekaterina Odintsova

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (looks: , white trousers, black neckline evening dress)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (person: Tanya Tereshina)
"Fashion People Awards 2016"
Valeriya. "Fashion People Awards 2016" (looks: white evening dress)

In the photo: Valeriya

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
Nikolay Drozdov. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Nikolay Drozdov

Ani Lorak. "Fashion People Awards 2016" (looks: black evening dress)

In the photo: Ani Lorak

Stas Mihaylov. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Stas Mihaylov

Emin. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Emin

Mot. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Mot

Nikas Safronov. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Nikas Safronov

Mitya Fomin. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Mitya Fomin

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
Elena Letuchaya. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Elena Letuchaya

Maxim Trankov and Tatiana Volosozhar. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Maxim Trankov and Tatiana Volosozhar

Slava. "Fashion People Awards 2016" (looks: red blouse, black belt)

In the photo: Slava

Sergey Penkin. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Sergey Penkin

"Fashion People Awards 2016" (looks: white dress, fuchsia pumps)
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016" (looks: flowerfloral multicolored dress)
Geegun. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Geegun

"Fashion People Awards 2016" (person: Daniil Fedorov)
"Fashion People Awards 2016" (looks: red jumper)
Anna Sedokova. "Fashion People Awards 2016" (looks: red evening dress)

In the photo: Anna Sedokova

Alexandre Vassiliev. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Alexandre Vassiliev

"Fashion People Awards 2016"
Artyom Pindyura, Anatoliy Tsoy, Nikita Kiosse. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Artyom Pindyura, Anatoliy Tsoy, Nikita Kiosse

Nastasya Samburskaya. "Fashion People Awards 2016" (looks: red evening dress)

In the photo: Nastasya Samburskaya

Nastasya Samburskaya. "Fashion People Awards 2016" (looks: red evening dress)

In the photo: Nastasya Samburskaya

IVAN. "Fashion People Awards 2016" (looks: white shirt, white trousers)

In the photo: IVAN

"Fashion People Awards 2016"
Ekaterina Melnik. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Ekaterina Melnik

Anastasia Grebenkina. "Fashion People Awards 2016"

In the photo: Anastasia Grebenkina

"Fashion People Awards 2016"
"Fashion People Awards 2016"

article prepared by

information provided by Fashion Events Agency

published on