Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Clothing collection by Cher Nika by Cherkas. ХV Lviv Fashion Week. autumn-winter 2015/16 season


 Lviv
Ukraine

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16


Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16 (looks: )
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16 (looks: grey cocktail dress, black socks, black sandals)
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16 (looks: graphite evening dress with slit)
Cher Nika by Cherkas show — Lviv Fashion Week AW15/16

article prepared by mod-no.com

photos provided by
Lviv Fashion Week
photo: Igor Fedoriv

published on