Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18

Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18

Women's clothing collection by Lesia Semi. ХІХ Lviv Fashion Week (autumn-winter 2017/18 season)


 Lviv
Ukraine


Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: sky blue knee-highs)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: sky blue coat, sky blue dress)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: blue dress)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: grey knit cap, blue blazer)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: sky blue pantsuit)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: yellow coat)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: blue coat, , blue knit cap)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18 (looks: , lime sneakers)
Lesia Semi show — Lviv Fashion Week AW17/18

article prepared by mod-no.com

photos provided by
Lviv Fashion Week

published on