QooQoo show — Riga Fashion Week AW16

QooQoo show — Riga Fashion Week AW16

Women's clothing collection by QooQoo. 24th Riga Fashion Week. Season "autumn-winter 2016/17"


 Riga
Latvia


QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16 (looks: sky blue jumper, multicolored leggins)
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16 (looks: sky blue jumper)
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16 (looks: fuchsia jumper, pink mini skirt)
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16 (looks: blue dress)
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16 (looks: beige dress)
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16 (looks: beige dress)
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16
QooQoo show — Riga Fashion Week AW16

article prepared by

photos provided by
Riga Fashion Week

published on