sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18

sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18

Men's clothing collection by sasha.kanevski. The 40th autumn-winter 2017/18 season of Ukrainian Fashion Week


 Kyiv
Ukraine


sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18
sasha.kanevski show — Ukrainian Fashion Week FW2017/18

article prepared by mod-no.com

photos provided by
Ukrainian Fashion Week

published on