ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS

ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS

Women's clothing collection by ARUTIUNOVA. The 47th NO SEASON season of Ukrainian Fashion Week


 Kyiv
Ukraine


ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: white skirt suit)
Mariya Melnyk. ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: white mini dress, white sandals)

In the photo: Mariya Melnyk

ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: white jumpsuit)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: sky blue pantsuit)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: sky blue blazer, sky blue dress)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: black dress, black polka dot tights, black sandals)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: white blouse, , black sandals)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: black pantsuit, black sandals)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: black dress)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS
Mariya Melnyk. ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: black blazer, black skirt)

In the photo: Mariya Melnyk

ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: black polka dot tights, black blazer, black pumps)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS (looks: white dress)
ARUTIUNOVA show — Ukrainian Fashion Week NoSS

article prepared by mod-no.com

photos provided by
Ukrainian Fashion Week

published on