ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 lookbook

Women's clothing collection by ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya (spring-summer 2013 season)


ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 lookbook


article prepared by mod-no.com

photos provided by ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya

published on