ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 Lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 Lookbook

Women's clothing collection by ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya — season "spring-summer 2013"


ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 Lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 Lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 Lookbook

ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya SS 2013 Lookbook


article prepared by mod-no.com

photos provided by ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya

published on